Kupiłem używane auto. Co z polisą oc?

18 stycznia
02:54 2013

Od lutego tego roku kierowców obowiązuje nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zmienia ona zasady dotyczące ubezpieczenia oc nakładane na kierowców w przypadku kupna samochodu używanego. Co więcej nakłada określone obowiązki zarówno na kupującego, jak i sprzedającego pojazd.

Jeśli kupujemy od kogoś samochód, wraz z pojazdem nabywamy również obowiązki związane z ubezpieczeniem oc. Ściślej – przejmujemy je od daty zawarcia umowy kupna/sprzedaży. Obowiązkiem sprzedającego jest poinformowanie swojego towarzystwa ubezpieczeniowego o tym, że sprzedał samochód. Ma on na to 14 dni od dnia sprzedaży samochodu, a powiadomienia powinno mieć formę pisemną.

Do momentu, gdy sprzedający poinformuje o tym fakcie ubezpieczyciela, obie strony – i kupujący i sprzedający są odpowiedzialni za zapłatę należnej składki oc. Kupujący auto ma dwie opcje do wyboru. Może zdecydować się na kontynuację polisy zakupionej przez poprzedniego właściciela auta bądź polisa oc może może być przez niego rozwiązana.

W pierwszym przypadku – dopóki nowy właściciel pojazdu nie wypowie ubezpieczenia oc może z niego korzystać aż do momentu wygaśnięcia umowy. Gdy ubezpieczyciel otrzyma informacje od sprzedającego o nowym nabywcy auta może przeliczyć ponownie składkę oc, uwzględniając zniżki bądź zwyżki nowego właściciela.

Porównaj ubezpieczenia oc. Wykup polisę on-line lub przez telefon.

Jeśli jednak zdecyduje się na wypowiedzenie polisy oc może to zrobić w każdej chwili od zakupu auta. Oczywiście w formie pisemnej. Jeśli nowy właściciel pojazdu nie wypowie dotychczasowej polisy oc, a wykupi nową – będzie jednocześnie korzystał z dwóch polis oc i za obie zobowiązany będzie płacić.

Należy jednak zaznaczyć, że nowelizacja przepisów przynosi dużo korzyści dla kierowców, chociażby z tego względu, że jasno i precyzyjnie określa prawa i obowiązki zarówno sprzedającego, jak i kupującego. Ogranicza również możliwość nabycia tzw. podwójnego oc.