Odszkodowanie z ubezpieczenia AC

14 lutego
02:28 2013

Autocasco ubezpiecza samochód oraz jego wyposażenie. Gwarantuje wypłatę odszkodowania w razie uszkodzeń auta na skutek kolizji spowodowanej przez jego właściciela, ale także szkód, które powstały nie z jego winy.

Zaliczyć tu można takie sytuacje jak działanie żywiołów: powódź, gradobicie, uderzenie pioruna czy pożar. W odpowiednim pakiecie ubezpieczenie AC może gwarantować odszkodowanie w wyniku kradzieży czy wandalizmu. Autocasco może więc występować w postaci wielu różnych wariantów.

Sprawdź najlepsze pakiety OC+AC >>

Ochrona, jaką zapewnia ubezpieczenie AC może być bardzo szeroka. Pamiętajmy jednak, że im szerszy zakres AC, tym wyższa jego cena. Zakres Autocasco opisany jest w dokumencie zwanym Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Warto go przeczytać dokładnie, aby wiedzieć od czego się ubezpieczamy i w jakim wypadku dostaniemy odszkodowanie.

Jak odbywa się wypłata odszkodowania?

Oczywiście podstawowym warunkiem do wypłaty odszkodowania jest możliwie jak najszybsze zgłoszenia zajścia, w wyniku którego powstała szkoda, tak aby towarzystwo ubezpieczeniowe mogło oszacować straty. Ubezpieczyciel dzieli szkody na całkowite i częściowe. W przypadku szkody całkowitej ubezpieczyciel wypłaca równowartość samochodu ustaloną na dzień wypłaty odszkodowania, jednak nie może ona przekroczyć wyznaczonej w umowie kwoty całkowitego odszkodowania z ubezpieczenia AC. Jeśli chodzi o szkody częściowe, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za naprawę pojazdu. Gdy kwota odszkodowania zostanie ustalona musimy ją zatwierdzić.

Termin wypłaty określony jest przez przepisy kodeksu cywilnego. Powinno ono być wypłacone w terminie do 30 dni od otrzymania przez ubezpieczyciela zawiadomienia o szkodzie. Jeśli nie wszystkie okoliczności sytuacji konieczne do ustalenia wysokości odszkodowania zostały w tym czasie wyjaśnione, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w ciągu 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności.

Są jednak sytuacje, kiedy nie kierowcy bez względu na zakres wykupionego Autocasco nie zostanie wypłacone odszkodowanie. Należą do nich: kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu czy narkotyków, gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku, gdy samochód nie był zarejestrowany lub nie miał ważnego przeglądu.