Rodzaje ubezpieczeń samochodowych

13 marca
07:10 2013

Jeśli chcesz ubezpieczyć samochód do wyboru masz kilka polis, które są dostępne na naszym rynku. Które za co odpowiadają? Ubezpieczeń komunikacyjnych wyróżniamy kilka. Różnią się one zakresem, sposobem ochrony, a ich wybór powinien być podyktowany potrzebami kierowcy. Jakie ubezpieczenia samochodowe wyróżniamy?

Polisa OC to podstawa, ponieważ jej wykup jest koniecznością, podyktowaną kierowcom przez prawo. Polega ono na tym, że w momencie gdy ubezpieczony wyrządzi szkodę innym uczestnikom ruchu drogowego – to im wypłacane jest odszkodowanie właśnie z polisy oc ubezpieczonego. Zatem samego właściciela polisy oc chroni na wypadek konsekwencji finansowych. Jest to standardowy zakres polisy oc, co oznacza, że w każdym towarzystwie ubezpieczenie to jest takie samo. Kupując oc kierujmy się zatem jednym wyznacznikiem – ceną polisy, bo spokojnie nie musimy dbać w tym wypadku o jakość usług i polisa oc może być najtańsza.

OC już od 258 zł? Mamy je dla Ciebie!

Ubezpieczenie AC, czyli popularne Autocasco, to już ubezpieczenie dobrowolne. Jego istotą jest ochrona, jaką daje to ubezpieczenie kierowcy. Autocacso chroni go bowiem od zdarzeń nieprzewidzianych: szkód, które spowodował sam ubezpieczony – ubezpieczyciel pokryje wówczas koszty naprawy auta. Ubezpieczenie to chroni nas też przed wszelkimi zjawiskami przyrodniczymi, które mogą wywołać szkodę na pojeździe, czyli pożarami, powodziami, huraganami itp. Zakres Autocacso może jednak być różny, bowiem często występuje ono w szerszych lub węższych wariantach, zależnych od ceny. Na przykład Autocacso może też chronić od kradzieży, ale nie musi.

Trzecim rodzajem ubezpieczenia komunikacyjnego jest Assistance. To ubezpieczenie również jest dobrowolne i również może występować w kilku wariantach. Zazwyczaj przyjmuje się, że w przypadku Assistance towarzystwo ubezpieczeniowe gwarantuje poniesienie kosztów za: odholowanie samochodu, transport właściciela pojazdu, ale też pozostałej reszty nim podróżujących z miejsca wypadku czy ich nocleg.