Ubezpieczenia AC. Dla kogo są przeznaczone?

11 stycznia
22:46 2013

Ubezpieczenie AC jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym. Często jednak warto je wykupić. Komu się przyda autocasco i jaki powinien być jego zakres?

Ubezpieczenie AC chroni nas przed konsekwencjami finansowymi powstałymi w wyniku zniszczenia pojazdu w kolizji, wypadku, ale też i przez wydarzenia losowe, niezależne od nas, jak na przykład: powodzi, pożarów czy zatopienia. Ponadto do zakresu ubezpieczenia AC należą również kradzież oraz akty wandalizmu wobec samochodu. Pojazd chroniony jest od całkowitego, ale też i częściowego zniszczenia.

Zakres ubezpieczenia AC towarzystwo ubezpieczeniowe przedstawia w dokumencie zwanym “Ogólne Warunki Ubezpieczenia”, dołączanym do umowy. Warto zajrzeć do niego przed podpisaniem umowy, aby wiedzieć, jakie sytuacje ubezpieczyciel wyłącza ze swojej odpowiedzialności. Na pewno z jego odpowiedzialności wyłączone będą takie sytuacje jak szkody, które powstały z winy bądź rażącego zaniedbania kierowcy, w wyniku jego działania pod wpływem alkoholu, narkotyków czy innych środków odurzających. W zakresie ubezpieczenia AC towarzystwa nie uwzględniają też szkód powstałych w wyniku kierowania samochodu przez kierowcę czy inną upoważnioną przez niego osobę nie posiadającą uprawnień do kierowania nim. Zakres autocaso może się znacznie różnić u różnych ubezpieczycieli, warto więc przed jego wyborem przeanalizować kilka ofert.

Porównaj ubezpieczenia OC i AC i wykup polisę on-line lub przez telefon!

Na pewno jest to ubezpieczenie przydatne kierowcom mieszkającym w dzielnicach, które uchodzą za niebezpieczne, gdzie często dochodzi do aktów wandalizmu i kradzieży, ale też i tym mieszkającym na terenach podwyższonego ryzyka, na przykład zalewowych. Oczywiście może to być pracochłonne. Dlatego najlepiej skorzystać z kalkulatorów ubezpieczeń samochodowych dostępnych w internecie. Najkorzystniej ubezpieczenia AC kupuje się wraz z polisami oc u jednego ubezpieczyciela.