Uważaj na wyłączenia przy autocasco

18 lipca
08:54 2014

Wybór jak najkorzystniejszego i jednocześnie niedrogiego ubezpieczenia AC z pewnością nie jest proste. Dlatego potrzebna jest dogłębna analiza ofert ubezpieczeniowych ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń przy polisie autocasco.

Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, dlatego to od kierowcy zależy, czy je wykupi. Ubezpieczenie AC jest na tyle ważne, że każdy kierowca powinien mieć taką polisę. Dlaczego? Ponieważ zapewnia finansowe odszkodowanie w razie kradzieży samochodu albo jego uszkodzenia – nawet z winy ubezpieczonego. Wybór najkorzystniejszego autocasco jest dość trudny i skomplikowany, dlatego analizę ofert ubezpieczeniowych powinniśmy zacząć od zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Należy pamiętać, że czytając OWU, trzeba zwrócić uwagę na to, w jakich okolicznościach ubezpieczyciel może obniżyć odszkodowanie, a nawet odmówić jego wypłaty. Dlatego należy uważać na wyłączenia przy ubezpieczeniu autocasco, ujęte zresztą w OWU.

Należy jednocześnie pamiętać, że ubezpieczenia AC dzielą się na ubezpieczenia chronione przed ryzykami nazwanymi i nienazwanymi. Co to w praktyce oznacza? W pierwszym przypadku dokładnie są wskazane wszystkie zdarzenia, kiedy odszkodowanie przysługuje. Natomiast z pewnością wysokość odszkodowania zostanie zmniejszona, jeżeli kierowca złamał przepisy ruchu drogowego. Zdarzają się przypadki, kiedy kierowca nie dostanie żadnego odszkodowania, na przykład wówczas, gdy spowodował wypadek, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu lub zostawił auto na parkingu z kluczykami w stacyjce. Ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania, jeżeli właściciel pojazdu nie będzie mieć aktualnych badań technicznych pojazdu lub może mieć zdarte opony.

Pamiętajmy, że firma ubezpieczeniowa dokładnie przyjrzy się wszystkim szczegółom związanym ze stanem technicznym pojazdu, by uniknąć wypłacenia odszkodowania. Może odmówić wypłaty np. wskazując na niewłaściwe użytkowanie auta, czyli tak zwane rażące niedbalstwo, lub jeśli udowodni, że z samochodu korzystała osoba do tego nieuprawniona.

Jak widać, wiele jest wyłączeń odpowiedzialności w umowach autocasco, a wszystkie z nich wymienione są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń. Dlatego każdy starający się o polisę AC powinien dokładnie sprawdzić zarówno OWU, jak i zapisy w umowie ubezpieczeniowej, żeby później się nie rozczarować. Oferta ubezpieczeń samochodowych jest bardzo bogata, i jeżeli starający się o takie ubezpieczenia sami nie potrafią sobie poradzić z wyborem jak najkorzystniejszej oferty, powinni poprosić o pomoc doradcę ubezpieczeniowego.