Jakie rodzaje ubezpieczeń samochodowych spotkamy na rynku?

21 maja
08:46 2013

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego musi posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową. Warto wiedzieć, jakiego rodzaju ubezpieczenia są dostępne na rynku.

Podstawowym i jednocześnie obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym jest ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC). Jego zakres opisany jest w specjalnej ustawie o ubezpieczeniach. W skrócie można powiedzieć, że chroni ono ubezpieczonego od ponoszenia kosztów szkód wyrządzonych podczas ruchu drogowego. Ustawa określa również cenę tego typu ubezpieczenia. W związku z tym, towarzystwa ubezpieczeniowe proponują swoim klientom zniżki, których wysokość uzależniona jest od różnego rodzaju czynników, takich jak wiek właściciela, model samochodu, czy ilość lat bezszkodowej jazdy.

Drugim rodzajem ubezpieczenia komunikacyjnego, które można spotkać w wersji pakietowej wraz z OC jest ubezpieczenie autocasco. Jego zakres obejmuje skutki uszkodzenia pojazdu w wyniku zdarzeń drogowych, jak również kradzieży czy dewastacji. Ubezpieczeniem tym można objąć zwykle pojazdy, których wiek nie przekroczył 10 lat.

W przypadku ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) zakres świadczeń obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie ubezpieczonemu jeśli dozna uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia. W przypadku śmierci ubezpieczonego odszkodowanie zostanie wypłacone jego bliskim.

Zostaw kontakt. Oddzwonimy i przedstawimy Ci najtańsze ubezpieczenie na rynku >>

Istnieje również dodatkowa forma ubezpieczeń komunikacyjnych, czyli Assistance. Jego zakres uzależniony jest od wybranego pakietu, najczęściej jednak obejmuje holowanie uszkodzonego pojazdu, jego naprawę w autoryzowanym punkcie. W wersjach rozszerzonych ubezpieczeni mogą liczyć na wynajęcie pokoju w najbliższym hotelu oraz opłacenie kosztów powrotu do domu.