Rozwiązanie umowy z GENERALI

21 lipca
10:08 2015

Po wykupieniu polisy ubezpieczeniowej mamy możliwość rozwiązania jej, gdy uznamy, że proponowane warunki jednak nam nie odpowiadają. Oczywiście, można to zrobić pod pewnymi warunkami. Tym razem sprawdzamy, jak rozwiązać umowę z GENERALI.

Generali Polska to część dużej grupy ubezpieczeniowo-finansowej, obecnej za granicą od 185 lat. Generali wkroczyło na rynek polski w 1999 roku, działając obecnie poprzez kilka różnych spółek, z których każda oferuje nieco inne produkty. My tym razem przyjrzymy się, jak można wypowiedzieć w Generali OC.

Wypowiedzenie OC z końcem okresu objętego umową

Jeśli chcemy wypowiedzieć umowę z Generali z końcem okresu, na jaki zawarliśmy tę umowę, bo chcemy wykupić OC w innym towarzystwie ubezpieczeniowym, powinniśmy przede wszystkim wypełnić odpowiedni dokument wypowiedzenia. Taki formularz należy podpisać, inaczej nie będzie on ważny. Należy w nim podać:

  • własne dane,
  • dane naszego samochodu ( jak marka i typ, numer rejestracyjny),
  • numer polisy OC.

Tak przygotowane wypowiedzenie możemy dostarczyć osobiście do jednej z placówek Generali lub do agenta współpracującego z tym towarzystwem ubezpieczeniowym. Należy jednak pamiętać, żeby osoba odbierająca wypowiedzenie potwierdziła nam ten fakt (np. podpisując się na przekazanej nam kopii wypowiedzenia). Możemy również wysłać wypowiedzenie pocztą, ale wtedy najlepiej zrobić to listem poleconym i uzyskać potwierdzenie odbioru. W każdym przypadku takie potwierdzenie pomaga nam udowodnić, że wypowiedzenie składaliśmy. List powinniśmy wysłać na adres:

Generali T.U. S.A.
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa

Należy pamiętać, że wypowiedzenie musi dotrzeć do ubezpieczyciela najpóźniej dzień przed zakończeniem okresu objętego polisą, w przeciwnym przypadku trzeba będzie kontynuować OC w Generali.

Wypowiedzenie OC przez nabywcę pojazdu

Jeśli kupiliśmy samochód lub inny pojazd, który dotychczas był ubezpieczony w Generali, ale nie chcemy kontynuować tego ubezpieczenia, również możemy wypowiedzieć OC. Tym razem jednak musimy nie tylko podać wszystkie dane samochodu, jak w poprzednim wariancie, ale również wyczerpujące dane sprzedawcy pojazdu oraz jego nabywcy. Należy również pamiętać, żeby do wypowiedzenia dołączyć umowę kupna-sprzedaży pojazdu.

Sposób dostarczenia wypowiedzenia jest taki sam, jak w poprzednim przypadku. Niestety, trzeba się spieszyć, ponieważ mamy tylko 30 dni na wypowiedzenie OC od daty kupna pojazdu.