Rozwiązanie umowy z EUROPA

01 lipca
11:20 2015

Klienci firm ubezpieczeniowych nie powinni mieć żadnych problemów z ewentualnym rozwiązaniem umowy. Nie inaczej jest w przypadku Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA S.A. Aby rozwiązać zawartą umowę ubezpieczeniową, wystarczy wykonać kilka prostych kroków.

Często pojęcia takie jak rozwiązanie, wypowiedzenie czy odstąpienie od umowy są używane zamiennie. W rzeczywistości każde z nich oznacza jednak zupełnie co innego. Rozwiązanie umowy stanowi skutek porozumienia obu stron umowy – w tym przypadku ubezpieczeniowej. Z kolei wypowiedzenie umowy lub odstąpienie od niej są oświadczeniami jednej ze stron. Jeśli chcemy rozwiązać umowę ubezpieczeniową, musimy więc zacząć od złożenia stosownego oświadczenia.

Jak odstąpić od umowy?

Odstąpienie od umowy jest bardzo proste i skutkuje tym, że zostaje ona uznana za nigdy niezawartą. Klient TU EUROPA może zdecydować się na taki krok w przypadku, gdy nie upłynęło 30 dni od momentu zawarcia umowy ubezpieczeniowej. Nie musi on przy tym podawać powodów swojej rezygnacji.

Odpowiednie oświadczenie można złożyć ubezpieczycielowi w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: [email protected]. Musi ono zawierać:

  • numer polisy ubezpieczeniowej,
  • imię i nazwisko,
  • adres korespondencyjny,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • numer rachunku bankowego (do zwrotu składki, jeśli została zapłacona).

Odstąpienie od umowy ubezpieczeniowej następuje w dniu złożenia oświadczenia, przez który rozumie się:

  • dzień otrzymania oświadczenia przez TU Europa S.A,
  • dzień złożenia drogą mailową dyspozycji odstąpienia od umowy.

Jak wypowiedzieć umowę?

Od strony formalnej wypowiedzenie umowy ubezpieczeniowej wygląda identycznie jak odstąpienie od niej. Należy złożyć odpowiednie oświadczenie w formie pisemnej lub elektronicznej, które musi zawierać dokładnie te same elementy.

Umowa zostaje rozwiązana ostatniego dnia miesiąca, w którym ubezpieczający złożył wypowiedzenie – lub po upłynięciu okresu wypowiedzenia (zwykle 30 dni). Ponadto TU EUROPA zwraca składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia.