Rozwiązanie umowy z UNIQA

18 sierpnia
13:37 2015

UNIQA to towarzystwo ubezpieczeniowe, które oferuje produkty w różnych segmentach, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla firm. Bez problemu możemy tu również wykupić ubezpieczenie komunikacyjne. Co jednak, gdy chcemy zrezygnować z OC? Pokazujemy, jak rozwiązać umowę z UNIQA.

Grupa UNIQA działa na międzynarodowym rynku ubezpieczeniowym, wykorzystując do tego różne kanały dystrybucji, od tradycyjnych – jak oddziały i agentów – po Internet. W przypadku polisy OC możemy zrezygnować z ubezpieczenia w trzech przypadkach:

  1. gdy kończy nam się okres, na jaki została zawarta umowa, a nie chcemy zawierać nowej w UNIQA,
  2. gdy zakupiliśmy pojazd ubezpieczony w UNIQA, ale nie chcemy kontynuować tu ubezpieczenia,
  3. gdy wykupiliśmy polisę OC w innym niż UNIQA towarzystwie ubezpieczeniowym.

Wypowiedzenie z końcem okresu ochrony

Jeśli chcemy zrezygnować z polisy OC wraz z zakończeniem obowiązywania umowy, musimy pamiętać, że nasze wypowiedzenie musi dotrzeć do UNIQA najpóźniej jeden dzień przed końcem umowy. Jeśli się spóźnimy, ubezpieczenie zostanie przedłużone automatycznie na nowy okres.

  • Co zawrzeć w wypowiedzeniu?

Nasze wypowiedzenie musi zawierać informację, z jakiego powodu rezygnujemy z kontynuowania ubezpieczenia. Musimy też zawrzeć w nim dokładne dane nasze (także PESEL i numer telefonu kontaktowego) oraz dane ubezpieczonego samochodu (marka, numer rejestracyjny), a także serię i numer polisy. Ważne również, żeby rezygnacja została przez nas podpisana, bo bez tego dokument nie będzie ważny.

  • Jak przekazać wypowiedzenie?

Wypowiedzenie umowy możemy złożyć na kilka sposobów. Najłatwiej zrobić to przez Internet, wypełniając formularz online. Niestety, ten formularz i tak należy wydrukować, podpisać własnoręcznie, a potem zeskanować i dołączyć do wiadomości online.

Można również pobrać wzór wypowiedzenia, wypełnić go, podpisać, zeskanować i dołączyć do wiadomości e-mail, wysyłając ją na adres: [email protected].

Wypowiedzenie można również złożyć u agenta UNIQA.

Wypowiedzenie OC po zakupie pojazdu lub po zawarciu umowy z innym TU

Jeśli zakupiliśmy pojazd, który ubezpieczony jest w UNIQA, a nie chcemy kontynuować w tej firmie ubezpieczenia, możemy złożyć podobne wypowiedzenie, jak poprzednio, dołączając również umowę kupna-sprzedaży pojazdu.

  • Wysyłka wypowiedzenia

Tym razem mamy do wyboru tylko dwie opcje: wysłanie e-mailem skanu wypowiedzenia z podpisem lub spotkanie z agentem UNIQA i przekazanie mu pisma z wypowiedzeniem.

To samo rozwiązanie możemy zastosować, gdy zawarliśmy nową umowę z innym towarzystwem ubezpieczeniowym, a nie rozwiązaliśmy wcześniej umowy z UNIQA.