Jak wypowiedzieć OC?

08 kwietnia
16:53 2017

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego posiadacza samochodu, ale nie oznacza to, że trzeba przywiązywać się do jednego ubezpieczyciela na całe życie. W prosty sposób można wypowiedzieć obowiązującą umowę i wybrać lepszą ofertę. Trzeba tylko pamiętać o formalnościach i terminach.

Gdy chcemy zmienić firmę ubezpieczeniową, w której posiadamy polisę OC, musimy pamiętać, że oprócz podpisania nowej umowy należy także wypowiedzieć dotychczasową.

W związku ze zmianą ustawy ubezpieczeniowej z dnia 11.02.2012 roku obowiązują dwa różne sposoby wypowiedzenia umowy OC. Metoda i okres wypowiedzenia zależy od tego, czy nasza polisa OC była zawierana przed wejściem w życie ustawy, czy już po jej zmianie.

Ubezpieczenia zawarte przed 2012 rokiem

W przypadku umów ubezpieczeniowych zawartych przed 11.02.2012 roku wypowiedzenie należy złożyć najpóźniej dzień przed upływem trwania okresu ochrony. Warto wiedzieć, że w tym przypadku największe znaczenie dla ważności wypowiedzenia ma data dotarcia do firmy ubezpieczeniowej dokumentu, a nie moment nadania listu na poczcie.

Ubezpieczenie po zmianie ustawy

W przypadku umów OC zawartych po 11.02.2012 roku także obowiązuje zasada, że wypowiedzenie musi zostać złożone najpóźniej na jednej dzień przed końcem polisy. Jednak różnica jest w tym, że podczas wysyłania wypowiedzenia pocztą dla firmy ubezpieczeniowej wiążąca jest data nadania przesyłki, a nie moment jej otrzymania.

Ubezpieczenie a kupno lub wyrejestrowanie pojazdu

Jeśli nabywamy auto używane, sprzedawca ma obowiązek przekazania wraz z samochodem obowiązującej polisy OC. Gdy nowy właściciel pojazdu po dokonaniu transakcji kupna-sprzedaży chce zmienić ubezpieczyciela, ma na taką czynność 30 dni. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu w momencie wyrejestrowania samochodu lub poprzez udokumentowanie trwałej i zupełnej utraty pojazdu.

Jak złożyć wypowiedzenie OC?

Wypowiedzenie umowy OC musimy złożyć na piśmie, na specjalnym formularzu dostępnym na stronach internetowych firm ubezpieczeniowych. Dokument taki może być dostarczony do ubezpieczyciela:

  • osobiście,
  • drogą pocztową
  • drogą elektroniczną (e-mailem),
  • faksem
  • lub kurierem.

W przypadku, gdy wypowiedzenie umowy OC jest związane z kupnem lub sprzedażą auta, wtedy oprócz formularza wypowiedzenia, musimy dostarczyć do ubezpieczyciela także kopię umowy kupna-sprzedaży. Natomiast gdy wypowiedzenie następuje z powodu wyrejestrowania samochodu, wtedy należy do formularza dołączyć dokument potwierdzający wyrejestrowanie pojazdu.