Dziura w jezdni – kto zapłaci za uszkodzenie auta?

04 lutego
23:00 2013

Już niedługo roztopy ujawnią to, czego pod warstwami śniegu nie widać – dziury i ubytki w jezdni. Nie dość, że jeździ się niekomfortowo, to niestety, taka dość nieoczekiwana zmiana pogody może zakończyć się niespodziewanym uszkodzeniem auta.

Zazwyczaj bowiem, jeśli dobrze znamy drogę, znamy też i każdą dziurę na niej. Potrafimy więc starannie ominąć każdą z nich. Jednak zima sprzyja powstawaniu nowych dziur – nawierzchnia jezdni niszczona jest bowiem przez sypaną sól.

Co może zrobić kierowca, który przez fatalny stan nawierzchni zniszczył sobie auto? Po pierwsze może i powinien domagać się swoich praw, a więc naprawienia szkody w samochodzie u podmiotu odpowiedzialnego za ten stan rzeczy, czyli w przypadku drogi krajowej – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dla wojewódzkiej i powiatowej – adekwatnie – zarząd województwa lub powiatu, a w przypadku drogi gminnej – wójt, prezydent czy burmistrz miasta. Przede wszystkim trzeba więc ustalić, kto odpowiada za drogę, na której doszło do uszkodzenia pojazdu i sporządzić stosowną dokumentację. Poszkodowany kierowca musi udowodnić winę właścicielowi drogi. Jak widać jest to proces długi i nużący.

Zdecydowanie w lepszej jest sytuacji kierowca, który posiada wykupione ubezpieczenie Autocasco. Ubezpieczenie ac jest dobrowolne, jednak jego wykupienie pozwala na uzyskanie finansowego odszkodowania nie tylko w poruszanym przypadku. Autocasco chroni przed wypadkiem czy kolizją, ale też skutkami zdarzeń losowych, jak podtopienia samochodu, pożar, grad, osunięcie się ziemi. Zakres ubezpieczenia Autocasco u każdego ubezpieczyciela może być inny. Warto więc przed podpisaniem umowy zajrzeć do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia – tam wyjaśnione będą wszystkie sytuacje, kiedy kierowca może domagać się odszkodowania. Zazwyczaj ubezpieczenie ac chroni również przed kradzieżą samochodu lub jego wyposażenia czy wandalizmem.

Porównaj ubezpieczenia Autocasco – Wybierz najlepsze dla siebie

Jeśli mamy wykupione Autocasco nie musimy się martwić dziurą w jezdni. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci nam odszkodowanie, a następnie samo zażąda jego zwrotu od odpowiadającego za drogę.