Stłuczka za granicą a odszkodowanie z autocasco

08 kwietnia
16:45 2017

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe nie tylko w Polsce, ale także poza jej granicami. Tego typu polisa wystawiona w naszym kraju jest akceptowana w większości państw europejskich. Natomiast inaczej sprawa wygląda z dobrowolnym ubezpieczeniem AC. Kiedy dostaniemy odszkodowanie z AC w przypadku stłuczki za granicą?

Polisa AC w Polsce nie jest zbyt ceniona, najczęściej na jej wykupienie decydują się właściciele nowych samochodów, prosto z salonu. Kierowcy kojarzą autocasco z ochroną w przypadku kradzieży lub stłuczki z winy właściciela auta. Według Komisji Nadzoru Finansowego na koniec 2014 r. w Polsce było wykupionych 19,6 mln obowiązkowych polis OC oraz 5,2 mln ubezpieczeń AC. Te dane pokazują, że tylko 26,5 % właścicieli samochodów i motocykli, którzy mają obowiązkowe OC, posiadało jednocześnie AC. ..

OC i AC zagranicą

Obowiązkowa polisa OC chroni właściciela pojazdu nie tylko w Polsce, ale także na terenie Unii Europejskiej, w Strefie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i w następujących krajach: Andora, Szwajcaria, Chorwacja i Serbia. Natomiast wyjeżdżając do pozostałych krajów (Albania, Macedonia, Maroko Czarnogóra, Białoruś, Ukraina czy Rosja) musimy mieć wykupioną Zieloną Kartę. Autocasco to ubezpieczenie dobrowolne, jego zasięg terytorialny jest uzależniony od indywidualnych ustaleń firmy ubezpieczeniowej oraz od wybranego pakietu. W związku z tym, wykupując AC, powinniśmy sprawdzić, czy działa ono na terenie całej Europy, czy tylko w Polsce.

Wyłączenia ubezpieczycieli

Nawet jeśli nasze ubezpieczenie AC funkcjonuje na terenie całej Europy, może mieć ograniczone działanie w zakresie napraw lub kradzieży samochodu. Wykupując tego typu polisę, powinniśmy dokładnie zapoznać się z OWU, czyli ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz z wyłączeniami stosowanymi przez ubezpieczyciela. Większość towarzystw ubezpieczeniowych wyłącza z zakresu AC kradzież pojazdu na terenie: Mołdawii, Ukrainy, Białorusi lub Rosji. PZU warunkuje natomiast ochronę pojazdu w tych krajach udziałem własnym posiadacza polisy.

Gdzie zgłaszać szkodę?

Posiadając polisę AC, polski kierowca może zgłosić szkodę poniesioną z winy innego kierowcy. W przypadku, gdy właściciel ubezpieczonego samochodu chce uniknąć oczekiwania na likwidację szkody z OC sprawcy, może ją zgłosić w ramach autocasco do swojego ubezpieczyciela.

W ramach polisy AC możemy zgłaszać także szkody powstałe w czasie, gdy pojazd nie był w ruchu drogowym. Mogą to być uszkodzenia powstałe na parkingu, z przyczyn nieuważnego kierowcy lub inne szkody wynikające z ataku żywiołów lub ataków wandalizmu.